Juridisch

Rechtsvorm: V.O.F. Home Care Consults

Handelsnaam: Poetsendoejezo

Beherend bedrijfsleider/vennoot: Ervine van der Kallen

Vestiging adres:

Mr. van Houtenstraat 56

6535 XP Nijmegen ( geen bezoek - geen verkoop )

Tel: +31-638512449

E-mail: info@poetsendoejezo.nl 

website: https://www.poetsendoejezo.nl

K.v.K.: nr. 54963257

Btw. nr. NL851508479B01 


We zijn bereid om geschillen met consumenten te beslechten en daarbij deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillencommissie volgens de bevoegde geschillencommissie is: Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), Bordewijklaan 46, 2591 RX Den Haag, (http://degeschillencommissie.nl)


Om deze geschillen bij te leggen, zullen wij deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij deze instantie.