Damit diese Webseite einwandfrei funktionieren kann, aktivieren sie in Ihrem Browser JavaScript!
Kostenregeling
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht bent u verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product en als de prijs van het geretourneerde product niet hoger is dan 40 euro, of als u bij een hogere productprijs op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gedaan. In alle overige gevallen is de retourzending gratis.

Herroepingsbericht
U kunt uw overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) of – als het product binnen de termijn aan u overhandigd is – herroepen door het product retour te zenden. De herroepingstermijn begint na ontvangst van dit schriftelijke bericht, maar niet vóór ontvangst van het product door de ontvanger en tevens niet vóór het vervullen van onze informatieplicht conform Art 7:46c lid 2 sub a in samenhang met Art 7:46c lid 1 Burgerlijke Wetboek. Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van het herroepingsbericht of het product. U kunt het herroepingsbericht richten aan:

(per post)
Happy Cleaning
t.a.v. Judith Wolters
Zijdevlinder 119
3863 HR Nijkerk Gld.

(per e-mail)
info@happy-cleaning.nl

Gevolgen van herroeping
In geval van een geslaagde herroeping dienen de wederzijds ontvangen prestaties te worden geretourneerd en eventuele genoten voordelen (bijvoorbeeld rente) te worden terugbetaald. Mocht u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunnen retourneren of terugbetalen, dan bent u verplicht ons schadeloos te stellen. Voor de verslechtering van het product en voor de genoten voordelen hoeft u ons alleen schadeloos te stellen als de voordelen of verslechtering het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U hoeft ons niet schadeloos te stellen voor een verslechtering die het gevolg is van het correcte gebruik van het product. U hoeft ons alleen schadeloos te stellen voor genoten voordelen als u het product gebruikt heeft op een manier die afwijkt van het uitproberen van de eigenschappen en de werking van het product. Onder “uitproberen van de eigenschappen en werking” wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.
Producten die per pakketpost retour kunnen worden gezonden, kunnen op ons risico geretourneerd worden. U bent verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product en als de prijs van het geretourneerde product niet hoger is dan 40 euro, of als u bij een hogere productprijs op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gedaan. In alle overige gevallen is de retourzending gratis. Producten die niet per pakketpost verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald. Terugbetalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Deze termijn begint met de verzending van uw herroepingsbericht of het product, en voor ons met de ontvangst hiervan.